One Sea – Autonomisen meriliikenteen ekosysteemi tuo autonomisen meriliikenteen tiekartat Itämerelle

Merenkulku- ja IT-alan huippuosaajat ovat yhdistäneet voimansa kehittääkseen yhdessä maailman ensimmäisen autonomisten laivojen ekosysteemin. Osapuolten yhteisenä visiona on mahdollistaa täysin etäohjattavien alusten käyttö Itämerellä kolmen vuoden kuluessa ja autonominen kaupallinen meriliikenne vuoteen 2025 mennessä.

Vuonna 2016 perustettu One Sea ‑ekosysteemi on esimerkki poikkeuksellisen edistyksellisestä yhteistyöstä, jossa alojensa kansainväliset johtajat pyrkivät yhdessä saavuttamaan autonomista liikennettä koskevan tavoitteensa. Autonomisen meriliikenteen One Sea ‑ekosysteemin perustajajäsenet ovat ABB, Cargotec (MacGregor ja Kalmar), Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto ja Wärtsilä. Meriteollisuus-yhdistys tukee työtä ja innovaatiorahoituskeskus Tekes on investoinut ekosysteemiin. One Sea ‑ekosysteemiä johtaa DIMECC.

”One Sea ‑ekosysteemi on seuraava luonnollinen vaihe merenkulkualan digitalisoitumisessa. Autonomiseen meriliikenteeseen liittyviä kaupallisia hankkeita on jo aloitettu ja niiden määrän voidaan olettaa kasvavan jatkossa. One Sea ‑ekosysteemissä yhteistyötä tekevät yritykset ja organisaatiot ovat alojensa edelläkävijöitä, ja ekosysteemimme yritysvetoisuus ja systeemisyys erottaa sen monista pikemminkin akateemisista hankkeista. One Sea varmistaa huolelliseen tutkimukseen perustuvan, testatun ja erittäin tehokkaan autonomisen meriliikenteen verkoston”, DIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala kertoo.

Ekosysteemiin osallistuvat yhtiöt ovat jo aloittaneet autonomisen liikenteen mahdollistavien tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen kehittämisen. Autonomisen meriliikenteen One Sea ‑ekosysteemi on ryhtynyt laatimaan tiekarttoja kohti merenkulkualan autonomista tulevaisuutta. Niiden avulla se pyrkii edistämään autonomista liikennettä kansainvälisesti. Tiekartoissa on määritetty aikajana kohti vuotta 2025 sekä pääasialliset tutkimusteemat ja merenkulun autonomian tasot. Niiden tarkoituksena on vähentää onnettomuuksia, pienentää meriliikenteen ympäristövaikutuksia ja kehittää tehon parantamiseen ja uusiin kaupallisiin sovelluksiin pyrkiviä mahdollisuuksia. Tiekartat ovat ekosysteemiin kuuluvien yritysten edustajien laatimia ja kansallisen ja kansainvälisen ohjausryhmän tarkistamia.

Autonomisen meriliikenteen ennakoitu aikajana osoittaa, että uusia säädöksiä on ryhdyttävä hyväksymään aiempaa nopeammin. Teknologia kehittyy sellaista vauhtia, että säännöt ja määräykset ovat vaarassa vanhentua. Kaikeksi onneksi kaukokatseiset kansalliset ja kansainväliset yksiköt tekevät parhaansa autonomisen liikenteen mahdollistamiseksi näin lyhyellä aikavälillä.

Autonomisen meriliikenteen One Sea ‑ekosysteemi on parhaillaan laatimassa toiminnallisia, teknisiä, turvallisuutta koskevia, lainsäädännöllisiä, liikenteenohjausta koskevia ja eettisiä aiheita käsitteleviä tiekarttoja. Näitä tärkeitä aiheita käsittelevät tiekartat esitellään suurelle yleisölle ja muille merenkulkualan toimijoille piakkoin. Kunkin aiheen tiimoilta tullaan tekemään tutkimusta ja valmistelevia keskusteluja käydään eri osapuolten kesken. Näiden teemojen tutkiminen mahdollistaa kaupallisen autonomisen meriliikenteen vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää One Sea ‑ekosysteemistä: Suomessa toimivan, autonomisen meriliikenteen ekosysteemin verkkosivusto, joka edistää alusten autonomiaan liittyviä pyrkimyksiä https://one-sea.org/

 

Tietoa autonomisista laivoista:

Autonomiset laivat ovat meriliikenteen tulevaisuutta. Autonomiset laivat toimivat ekosysteemissä, jossa päätöksenteko perustuu tietoon, älykkäisiin algoritmeihin, tekoälyyn ja huippuunsa vietyyn optimointiin. Autonomia ja digitalisoituminen tuovat alalle mahdollisuuksia, jotka muokkaavat perinteistä meriliikennettä uuteen uskoon. Aluksella olevan miehistön, tekoälyn ja maissa olevan, etäohjauksesta vastaavat miehistön roolit arvioidaan ja määritellään uudelleen. One Sea ‑ekosysteemi on älykäs ympäristö, jossa älykkäät laitteet ja ratkaisut käyttävät ja analysoivat massadataa, viestivät keskenään ja tekevät myös itsenäisiä päätöksiä. Autonomian meriliikenteelle tuomien etujen laajuutta voi laskea kustannusten, luotettavuuden ja tehokkuuden perusteella. Lisäksi sen yhteydessä tehdyt innovaatiot tuovat monenlaisia täysin uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

 

Infograafi: Autonomisten laivojen aikataulu

 

Autonomisen meriekosysteemin perustajajäsenet:

ABB
ABB on johtava teknologian edelläkävijä, jonka tarjonta kattaa niin sähköistystuotteet, robotit ja liikkeenohjauksen kuin teollisuusautomaation ja sähköverkkoratkaisut. Asiakkaat ovat maailmanlaajuisesti teollisuus-, energia-, liikenne- ja infrastruktuurialoilla. Yli 125-vuotias ABB on mukana edistämässä teollisuuden digitalisaatiota, energiajärjestelmän murrosta ja neljättä teollista vallankumousta. ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 132 000 henkilöä, joista Suomessa noin 5 100. www.abb.fi

Cargotec
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 3,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Ericsson
Ericsson on maailman johtava viestintäteknologioiden ja -palvelujen tarjoaja. Organisaatiossamme työskentelevät 111 000 ammattilaista toimittavat asiakkaillemme 180 maahan innovatiivisia ratkaisuja ja palveluita. Yhdessä rakennamme verkottuneempaa tulevaisuutta, jossa kuka tahansa ja mikä tahansa toimiala voi saavuttaa täyden potentiaalinsa.  www.ericsson.com

Meyer Turku
Meyer Turku Oy:n telakalla on yli1 600 työntekijää ja se on erikoistunut erittäin vaativien, innovatiivisten ja ympäristöystävällisten risteilyalusten, autolauttojen ja erikoisalusten rakentamiseen. Meyer Turku on yhdessä sisartelakoidensa, Papenburgissa sijaisevan Meyer Werftin ja Rostockissa olevan Neptun Werftin kanssa yksi maailman johtavista risteilyalusten rakentajista. Turussa on rakennettu menestyksellisesti laivoja vuodesta 1737 alkaen. Yhtiö rakentaa parhaillaan risteilyaluksia TUI Cruises varustamolle. Yhtiön tilauskannassa on myös kaksi risteilylaivaa Costa Crociere -varustamolle, Carnival Corporationille sekä Royal Caribbean Internationalille. www.meyerturku.fi

Rolls-Royce
Rolls-Roycen visio on olla markkinajohtaja tehokkaiden voimajärjestelmien toimittajana. Sen mahdollistavat tekninen osaamisemme, maailmanlaajuinen verkostomme, vankka kokemuksemme teollisten tuotteiden ja teknisten ratkaisujen toimittajana sekä hyvät asiakassuhteet. Toimimme viidellä toimialalla: siviili-ilmailu, puolustusilmailu, meritekniikka, ydinvoimateollisuus ja voimajärjestelmät. www.rolls-royce.com

Tieto
Tiedon tavoitteena on hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteenamme on olla asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto heidän liiketoimintansa uudistamisessa yhdistämällä ohjelmisto- ja palveluosaamisemme yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuuksiin. www.tieto.com

Wärtsilä
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2016 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com/fi

DIMECC
DIMECC Oy on johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten omistama digiajan innovaatioalusta, joka yhdistää Suomen valmistavan ja digitaalisen teollisuuden sekä akateemisen tutkimuksen parhaat voimat. DIMECCin asiakkaiden tulokset olivat vuosina 2009-2014 kaikilla talousmittareilla mitattuna huomattavasti kovempia verrattuna saman toimialan muihin yrityksiin. www.dimecc.com